Sorte penge og sort arbejde
Skrevet af JydskeDollars d. Oktober 06 2012 15:36:03
Sort arbejde er et begreb der dækker over arbejde hvor lønnen ikke indberettes til skattemyndighederne, som den skal ifølge lovgivningen. Det er ofte ydelser hvor der bliver betalt kontant eller i naturalier. De penge, som tjenes ved sort arbejde kaldes for sorte penge. Grund til at det er tiltalende at tjene sorte penge, er at man slipper for at betale skat som i Danmark kan være over 50% af det man tjener.

Ved sort arbejde betaler hverke den som udfører arbejdet, eller den, som betaler skat eller moms. På den måde kan de dele besparelsen og så kan prisen på arbejdet ligge under den normale pris, samtidig med at udføreren af arbejdet kan også modtage en højere løn.

Selvom sort arbejde er ulovligt, mener 70% af danskerne at sort arbejde er i orden. Blandt de 18-29 årige er det endda 84% som mener det er i orden.

Der findes sort arbejde inden for alle brancher. Det er dog ofte håndværker-fagene som har et ry for at være involveret i meget sort arbejde.

Ulemper ved sort arbejde

Der en række af ulemper ved at udføre sort arbejde:


Straf ved sort arbejde (hvad koster det at snyde i skat).

Sort arbejde kan blive straffet med bøde eller fængsel. Man skal desuden også betale det beløb man har snydt for.

Hvis man snyder for mindre end 250.000 kr. kan man blive straffet med bøde. Hvis man snyder for mere end 250.000 kr. kan man komme i fængsel.

Bøden for sort arbejde afgøres af hvor meget man har snydt for. Den afhænger også af om man har snydt med vilje eller om det har været pga. uopmærksomhed.

Et eksempel:

Hvis du bevidst har snydt for 10.000 kr. og du bliver opdaget, vil det koste dig følgende: