August 07 2022 22:35:30
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
The Peninsula - Hong Kong
The Peninsula - Hong Kong
JD Kampagne 2012
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
WIKI - Straffeloven
Straffeloven

Straffeloven eller den borgerlige straffelov er en dansk lov, som indeholder en almindelig og en særlig del.

Den almindelige del indeholder de almindelige betingelser for straf (fx regler om gerningsmandens alder (§ 15), hans statsborgerskab og gerningssted (fx § 7), nødværge (§ 13), medvirken til en forbrydelse (§ 23), forsøg på udførelse af en forbrydelse (§ 21) mv). Den særlige del indeholder de traditionelle forbrydelser, bl.a. forbrydelser imod staten, den offentlige orden, liv og legeme, den personlige frihed, kønssædeligheden, berigelseskriminalitet, narkotikakriminalitet m.m. Det er dog ikke alle strafbelagte lovovertrædelser, der findes i straffeloven. Det følger direkte af straffelovens § 1: "Straf kan kun pålægges for et forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov, eller som ganske må ligestilles med et sådant".

Et utal af andre love indeholder også strafbelagte regler. Man kalder normalt overtrædelser af sådanne regler for "særlovsovertrædelser", fordi der er tale om overtrædelse af en anden lov end straffeloven.

I udenlandsk ret sondrer man ofte mellem forbrydelser (felonies) og forseelser (misdemeanors). Det er tvivlsomt, om samme sondring kan overføres til dansk ret. Tidligere har man anvendt sondringen i forbindelse med domsforhandlingen, hvor mindre lovovertrædelser, der kun medførte bøde (eller evt. det nu afskaffede hæfte) blev betegnet som forseelsessager, hvorimod sager, hvori der var påstand om fængselsstraf blev betegnet som forbrydelsessager. Denne sprogbrug anvendes stadig, men genfindes ikke i straffeloven.

"Almindelig del" kapitel 1-11

1. kapitel Indledende bestemmelser §§ 1-2
2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse §§ 3-12
3. kapitel Strafbarhedsbetingelser §§ 13-20
4. kapitel Forsøg og medvirken §§ 21-24
5. kapitel Strafansvar for juridiske personer §§ 25- 27
6. kapitel Straffene §§ 31-55
7. kapitel Betingede domme §§ 56-61 a
8. kapitel Samfundstjeneste §§ 62-67
9. kapitel Andre retsfølger af den strafbare handling §§ 68-79
10. kapitel Straffens fastsættelse §§ 80-91
11. kapitel Ophør af den strafbare handlings retsfølger §§ 92-97 c

Nødværge - § 13
Nødret - § 14
Konfiskation - §§ 75-77

"Særlig del" kapitel 12-29

12. kapitel Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed §§ 98-110 f
13. kapitel Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder m.v. §§ 111-118 a
14. kapitel Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v. §§ 119-132 a
15. kapitel Forbrydelser mod den offentlige orden og fred §§ 133-143
16. kapitel Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v. §§ 144-157
17. kapitel Falsk forklaring og falsk anklage §§ 158-165
18. kapitel Forbrydelser vedrørende betalingsmidler §§ 166-170
19. kapitel Forbrydelser vedrørende bevismidler §§ 171-179
20. kapitel Almenfarlige forbrydelser §§ 180-192 a
21. kapitel Forskellige almenskadelige handlinger §§ 193-196
22. kapitel Betleri og skadelig erhvervsvirksomhed §§ 197-207
23. kapitel Forbrydelser i familieforhold §§ 208-215
24. kapitel Forbrydelser mod kønssædeligheden §§ 216-236
25. kapitel Forbrydelser mod liv og legeme §§ 237-259
26. kapitel Forbrydelser mod den personlige frihed §§ 260-262
27. kapitel Freds- og ærekrænkelser §§ 263-275 a
28. kapitel Formueforbrydelser §§ 276-305
29. kapitel Særlige bestemmelser om juridiske personer § 306

Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.13 sekunder 5,189,917 Unikke besg