August 12 2022 09:11:33
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog H
H
Handelsbalance - Handelsbalancen, eller nettoeksporten, er en del af betalingsbalancen og viser indtægter og udgifter ved eksport og import af varer. Overstiger eksporten importen er der overskud på handelsbalancen omvendt.
Handelsbanken - Handelsbanken - Nordens mest internationale lokalbank. Handelsbanken i Danmark er en del af Handelsbanken koncernen. Handelsbanken i Danmark har hovedsæde på Havneholmen i København.
Handelsinvestering - En handelsinvestering er en investering med henblik på at skabe fortjeneste via handel gennem kortsigtede udsving i priser.
Handelskredit - Handelskredit er en kredit, der ydes mellem virksomheder. Handelskreditten ydes i forbindelse med virksomhedernes forretningstransaktioner.
Handelsomkostning - Når der købes eller sælges aktier og obligationer, skal der betales handelsomkostninger. Typisk skal der betales en lille andel af det beløb, der er handlet for (f.eks 0,5 %). Dette beløb betegnes også som kurtage.
Handelspost - En handelspost er defineret som det antal aktier, der skal til - i en specifik ordrebog/ fondskode - for, at ordren kan være 'kursbærende' og være med til at danne ordrebogens spread.
Handelsværdi - Handelsværdi (dagsværdi) er med årsregnskabsloven af 2001 erstattet af udtrykket dagsværdi. Dagsværdi defineres som det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles/sælges på et velfungerende marked.
Hausse - Hausse er en børstendens, der kendetegner et marked med kraftigt stigende kurser og med stor omsætning. Haussemarked kaldes også bull market.
Hedgeforening - Hedgeforening er en forening der har til hensigt at beskytte investeringen mod visse typer at risici, som man ikke ønsker at være eksponeret over for.
Henlæggelse - Henlæggelse er den egenkapital, der er i et selskab ud over aktie- eller indskudskapitalen. Henlæggelser dannes normalt ved den opsparede del af selskabets nettooverskud, ved udstedelse af aktier/anparter til overkurs, ved opskrivning af anlægsaktiver mv.
Hensættelse - En hensættelse eller en hensat forpligtelse er en forpligtelse, som er sandsynlig men ikke sikker. Hensættelser indgår i balancens passiver. Effekten af at hensættelser medtages er, at virksomhedens egenkapital reduceres.
Hold - Hold er en anbefaling på en aktie, som forventes ikke at ændre sig. Det anbefales derfor at positionen fastholdes.
Holdingselskab - Et holdingselskab er et selskab, der ikke selv driver erhvervsvirksomhed, men som ejer aktier i andre erhvervsvirksomheder. Gennem sin aktiebesiddelse øver holdingselskabet en bestemmende indflydelse.
Horisontafkast - Horisontafkast er afkastet for en given periode.
Hovedstol - Et låns oprindelige størrelse. Er sammensat af provenu, omkostninger og kurstab.
Hushold - Hushold er den del af økonomien der omhandler livet i den enkelte familie (i modsætning til samfundsøkonomi). Under hushold hører blandt andet madlavning.
Huskøb - Køb af hus til privat beboelse.
Hussalg - Salg af hus til privat beboelse.
Hyperinflation - Hyperinflation er inflation som er kommet ud af kontrol og en simpel definition siger at der er hyperinflation når inflationen overstiger 50% om måneden.
Hæftelse - En hæftelse er en forpligtelse eller ansvar i en bestemt sammenhæng. F.eks. ved et lån optaget af 2 personer: "Begge personer hæfter fuldt ud for samme gældsforpligtelse, kan den ene ikke betale skal den anden betale for vedkommende".
Højkonjunktur - Betegnelsen for en situation med høj økonomisk aktivitet, lav arbejdsløshed og stigende priser. Det modsatte af lavkonjunktur.
Højrenteobligation - Obligationer med en høj rente, ofte udstedt af udenlandske virksomheder eller stater, hvor der ikke er samme sikkerhed for at få sine penge igen som ved danske statsobligationer.
Håndpant - Håndpant er en pant, hvor pantsætter er frataget rådigheden over det pantsatte. F.eks kan en pengeinstitut få sikkerhed for et banklån ved at få håndpant i et ejerpantebrev eller bil.


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.10 sekunder 5,192,173 Unikke besg