August 12 2022 10:42:24
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
Stjæl ikke
Stjæl ikke
Sjovt
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog N
N
Naic - NAIC er forkortelsen for National Association of Investors Corporation. NAIC svarer til Dansk Aktionærforening og er den amerikanske aktionærforening.
Nasdaq - En amerikansk børs og et aktieindeks, hvor 70 procent af aktierne er teknologiaktier inden for computerindustri og telekommunikation.
Nedbringelse - Nedbringelse er betegnelsen for en delvis indfrielse eller tilbagebetaling af et lån. Et lån nedbringes hver termin med det afdrag, der skal indbetales. Mange lån kan ydermere nedbringes ved indbetaling af ekstraordinære afdrag.
Nedsparing - Nedsparing betyder, at du bruger af din opsparing. Opsparingen kan være et kontant opsparet beløb eller friværdien i din bolig.
Nedsparingslån - Nedsparingslån, realkredit- eller bankbaseret ordning for ejere af fast ejendom, som betyder, at man uden en traditionel omlægning af prioritetslån og uden en forhøjelse af ydelserne herpå kan få en del af boligens friværdi udbetalt kontant eller som måne
Negativ - Negativ er når noget har en værdi der er mindre end nul.
Netbank - Netbank er betegnelsen for banktjenester som kan bruges via internet. De fleste pengeinstitutter i Danmark tilbyder netbank-løsninger til kunderne i dag.
Netto - Netto er en betegnelse for en mængde med fradrag for noget. Eksempelvis som boligejer er nettoydelsen den ydelse der skal betales efter SKAT.
Nettoformue - Nettoformuen beregnes ved at tage boligformuen, den finansielle formue og pensionsformuen fratrukket hele gælden
Nettokapitalindkomst - Nettokapitalindkomst er nettobeløbet af en persons eller virksomheds kapitalindkomst
Nettonutidsværdirente - Nettonutidsværdirenten bruges til beregningen af hvor mange penge man skal lægge til side idag, for at betale en given ydelse i fremtiden. Der tages højde for inflation, skat og alternativ forrentning.
Nettooverskud - Nettooverskud er et udtryk for en virksomheds lønsomhed, efter alle drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter i virksomheden. Endvidere et udtryk for forskellen mellem en virksomheds indtægter og omkostninger i en afgrænset periode.
Nettopengestrøm - Nettopengestrøm er pengestrømme fra driften fratrukket pengestrømme til investeringer tillagt pengestrømme fra finansieringsaktiviteter og fratrukket udbytter.
Nettoprovenu - Nettoprovenuet er pantebrevets hovedstol fratrukket alle omkostninger i forbindelse med låneoptagelsen. Nettoprovenuet er det beløb, der udbetales ved afregning af lånet.
Nettorente - Nettorenter er enten nettorenteindtægter eller nettorenteomkostninger - det kommer an på i hvilken forbindelse nettorenten optræder.
Nettorenteindtægt - Nettorenteindtægt er betegnelsen for en situation, hvor renteindtægterne er større end renteomkostningerne.
Nettoresultat - Nettoresultat er et selskabs overskud efter skat.
Nettoudbetaling - En nettoudbetaling er en virksomheds nettoomkostning, der består af en given udbetaling fratrukket eventuelle indbetalinger eller fradrag.
Nettovalutapengestrøm - Nettovalutapengestrøm er enten en positiv eller negativ pengestrøm. Nettovalutapengestrømmen udspringer af valutaændringer. Den samlede pengestrømseffekt fra placering i en eller flere valutaer giver virksomhedens nettopengestrøm for en given periode
Neutralvægt - Betegnelse, når en porteføljeforvalter forventer at f.eks. aktien eller landet følger markedet og derfor har en neutral holdning til køb eller salg.
Nominallån - Nominallån er lån, der ikke kan indekseres. Kan være både med fast og variabel rente.
Nominel rente - Den pålydende rente, der står på obligationer.
Nordea - Nordea - en af Nordens førende finanskoncerner. Nordea er en af de førende finanskoncerner i Norden og Østersøregionen med hovedsæde på Christiansbro lige ud til Københavns kanal.
Nutidsværdi - Nutidsværdien viser, hvad værdien af din investering er i år 1. Hvis du f.eks. køber et hus, skal du betale renter af dit lån. Nutidsværdien kan fortælle dig, hvad du skal betale, hvis værdien opgøres i dag.
Nykredit - Nykredit koncernen er en af Danmarks førende finanskoncerner med aktiviteter inden for realkredit, bank, forsikring, pension, investering og ejendomsmæglervirksomhed. Nykredits hovedsæde, Glaskuben, ligger på Kalvebod Brygge på Københavns havnefront.
Nykredit bank - Nykredit Bank er primært en internetbank, der især henvender sig til kommende og nuværende boligejere.
Nøgletal - Beregninger til analyse af regnskaber og vurdering af selskaber. Nøgletal er blandt andre price/earning og kurs/indre værdi.


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.13 sekunder 5,192,330 Unikke besg