August 07 2022 22:43:37
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
Opfindsomhed.
Opfindsomhed.
Sjovt
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog O
O
Obligation - Et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag til køberen (investoren) på bestemte tidspunkter.
Obligationer - Obligationer er en artsbetegnelse for en type værdipapir. Normalt anses obligationer for at være væsentlig mere sikre at investere i end eksempelvis aktier.
Obligationsbeholdning - Obligationsbeholdning er det antal obligationer målt i penge, en virksomhed eller person er i besiddelse af.
Obligationsejer - En obligationsejer er en person eller virksomhed, der ejer en obligation.
Obligationsemission - Obligationsemissioner foregår enten som en blokemission eller som løbende emission. Blokemission: Udstedelsen sker ved obligationsseriens etablering. Løbende emission: Nye obligationer udstedes i en serie over en åbningsperiode på f.eks. 2 år.
Obligationskurs - Obligationskursen er prisen for en obligation.
Obligationskurser - Obligationskurser er udviklingen i handelskursen for en obligation.
Obligationslån - Optagelse af lån i obligationer, der er frit omsættelige værdipapirer.
Obligationsrente - Obligationsrenten er renten på obligationen. Den kaldes ligeledes kuponrenten, rentefoden eller den pålydende rente.
Obligationsrestgæld - Obligationsrestgælden er ved kontantlån betegnelsen for restgælden på de bagvedliggende obligationer.
Obligationsudsteder - En obligationsudsteder er det realkreditinstitut eller den virksomhed, der udsteder obligationer til salg. Som oftest udstedes disse på fondsbørsen. Staten udsteder derimod statsobligationer til salg på fondsbørsen.
Omprioritering - Omprioritering er når indestående lån indfries samtidig med at der optages nye lån. I visse tilfælde vil der i forbindelse med omprioritering kunne ske en forlængelse af løbetiden for de ældre lån. Det er ofte tilfældet i forbindelse med lån køb af bolig.
Omsætning - En omsætning refererer indenfor regnskabsvæsen til en virksomheds salg målt i det enkelte lands valuta.
Omsætningsaktiv - Omsætningsaktiver er aktiver, eksempelvis varelagre, råvarebeholdning, tilgodehavender, kontanter og fordringer i øvrigt, hvormed der kan handles.
Omxc20 - OMXC20 eller C20-indekset, tidligere KFX-indekset, står for OMX Copenhagen 20 og er et prisindeks over de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs.
Omxs30 - OMXS30 er et aktieindeks baseret på de 30 mest omsatte aktier på Stockholms Fondsbørs.
Opec - OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) har 11 medlemslande og dens formål er at koordinere oliepolitikken i medlemslandene, så olieproducenterne sikres fair og stabile priser, stabilt olieudbud.
Opsigelsesvarsel - Periode, der mindst skal gå fra et lån er opsagt til indfrielse til indfrielse kan ske. For fastforrentede obligationslån og kontantlån er varslet 2 måneder til en termin. Betingelserne fremgår af pantebrevet.
Opsparing - Opsparing defineres i samfundsøkonomisk sammenhæng som det der er tilbage af den disponible indkomst når forbruget er trukket fra. Privatøkonomisk er det ligeledes overskuddet, der imidlertid indsættes på eksempelvis en opsparingskonto.
Option - Med en option køber du retten, men påtager dig ikke forpligtelsen til at handle et værdipapir til en bestemt kurs på en fastsat dato. Optioner er en slags forsikring. Optioner er delt op i call optioner og put optioner, som giver ret til køb og salg.
Optionspræmie - En optionspræmie er den pris, som en køber af en option betaler for at få retten, men ikke pligten, til at købe eller sælge det underliggende aktiv til en fastsat pris på et fremtidigt tidspunkt.
Overbelåning - Overbelåning er hvis der i en given ejendom eller anden genstand er gældsforpligtelser, der samlet overstiger ejendommens eller genstandens værdi.
Overført overskud - Overført overskud er en særlig post i balancen under egenkapitalen. Den indeholder overførte beløb såvel fra sidste år som beløb henlagt af årets overskud.
Overkurs - Overkursen er den del af udbudskursen, som ligger over 100.
Overskud - Overskud i en virksomhed er det restbeløb for en given periode, der er tilbage, efter at der er fratrukket omkostninger fra indtægter.
Overskudsfordeling - En overskudsfordeling er en given virksomheds optjente overskud for en given periode der disponeres.
Overskudsgrad - Overskudsgraden (et nøgletal i procent) er en vurdering af en virksomheds udvikling. Overskudsgraden beregnes som det primære resultat x 100 divideret med omsætningen.
Overtagelsesdag - I forbindelse med handel med fast ejendom er overtagelsesdagen den dag, hvor den nye ejer overtager rettigheder og forpligtelser for den handlede ejendom. Overtagelsesdagen fremgår af handelsaftalen.


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.11 sekunder 5,189,943 Unikke besg