August 12 2022 10:28:10
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
Advarsel !
Advarsel !
Sjovt
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog T
T
Target - Et target er betegnelsen for et kursmål (kursniveau/værdi) en investor forventer en aktie/værdipapir har eller vil nå inden for en given fremtid.
Tegningskurs - Tegningskursen er den kurs, som et investeringsbevis blev solgt til i forbindelse med den indledende tegningsperiode.
Tegningsperiode - Tegningsperioden er den periode, hvor investorer kan acceptere tilbuddet om at købe nye aktier i forbindelse med en emission eller introduktion.
Tegningsret - Tegningsret tildeles aktionærer i forbindelse med kapitaludvidelser. Tegningsretter anvendes til at købe nye aktier, som eksisterende aktionærer har fortrinsret til. En aktionær kan sælge tegningsretten på Københavns Fondsbørs.
Teknisk insolvent - At være teknisk insolvent betyder at gælden i ens hus overstiger husets salgsværdi.
Tender offer - Et Tender offer er et købstilbud som kan gives til aktionærerne i et aktieselskabs, om at købe deres aktier til en fastlagt kurs.
Terminsdag - Terminsdag er den dag der udbetales kupon og udtrækning.
Terminsmarked - Terminsmarked er et begreb for køb eller salg på termin, hvis man handler værdipapirer med levering ud i fremtiden.
Terminsydelse - Terminsydelsen er det samlede beløb, der skal betales for et lån pr. termin. En terminsydelse består af afdrag, rente og bidrag/provision.
Terminydelse - Det beløb, der skal betales ved hver betalingstermin. Terminsydelsen består af renter, afdrag og bidrag.
Testamente - Et testamente er et juridisk bindende dokument som fortæller hvad en person ønsker der skal ske med vedkommendes ejendele når vedkommende er død.
Thin market - Thin Market er et udtryk der bruges om et værdipapirmarked med en lille omsætning.
Tilbagekøbsret - Tilbagekøbsretten tinglyses som en servitut om, at den oprindelige sælger har ret til at købe ejendommen tilbage til en nærmere fastsat pris på et nærmere fastsat tidspunkt.
Tilbageskødningsplig - Tilbageskødningspligten bruges især ved køb af ubebyggede grunde, hvor der kan være et forbud mod, at grunden videresælges i ubebebygget stand og derfor skal sælges tilbage til den oprindelige sælger.
Tillægslån - Lån i friværdi som ydes til andre formål end nybyggeri, om- og tilbygning, ejerskifte og konvertering/ombygning.
Tingbogsattest - I ttingbogsattesten fremgår bl.a. ejendommens købspris, adkomsthaver og hvilke lån, der er tinglyst i ejendommen samt renten, hvis der er tale om fast forrentede lån. Restgæld på lån fremgår ikke, da lån ikke opdateres centralt.
Tinglysning - At tinglyse et pant betyder at man får offentliggjort og lovliggjort udlånerens krav på at få sine penge, og at udlåneren må kræve pantet solgt, såfremt dette ikke sker ifølge de aftalte vilkår.
Tinglysningsafgift - Retsafgift og stempelafgift kaldes under ét for tinglysningsafgift.
Tinglysningsgenpart - Af alle dokumenter, der skal tinglyses, skal der på Justitsministeriets genpartspapir laves en kopi, som skal opbevares på tinglysningskontoret.
Tinglysningsservice - Realkreditinstitutternes tinglysningsservice er at stå for tinglysning af pantebreve, hjemtagelse af nye lån, indfrielse af gamle lån mv. Realkreditinstitutternes tinglysningsservice har som oftest tilknyttet et gebyr.
Tmt-aktier - TMT-aktier er aktier indenfor tele-, medie- og teknologisektoren.
Told - Told er betegnelsen for en afgift, der betales ved indførsel af en given vare i et andet land end det land varen er produceret i (produktionslandet).
Topskat - Topskat er et udtryk for det skattetryk du betaler, når du befinder dig i den højeste indkomstgruppe.
Totalindeks - Totalindekset er et indeks bestående af samtlige aktier på det danske marked, som er noteret på Københavns Fondsbørs (undtaget holdingselskaber).
Totalomsætning - En totalomsætning er den samlede omsætning over en eller flere givne tidsperioder.
Treårsreglen - Treårsreglen er en skatteregel der skelner mellem om investor har haft sine aktier i over eller under tre år.
Tvangsakkord - Tvangsakkord er en aftale, hvor et flertal af en skyldners kreditorer indvilger i at modtage en del af deres tilgodehavende til fuld afgørelse af gælden. Ved indtrædelse er alle kreditorerne bundet af aftalen også evt. mindretal af modvillige kreditorer.
Tvangsauktion - Et auktionssalg af en ejendom, som en kreditor har foretaget udlæg i. Ved tvangsauktion over fast ejendom bortfalder de panterettigheder, som ikke bliver dækket af den købesum, ejendommen opnår på auktionen. Dog består fordringen mod debitor.
Tvangsauktionsklausu - Tvangsauktionsklausulen er en bestemmelse i et pantebrev om, at dette ikke kan kræves indfriet ved tvangsauktion.
Tvangsindløsning - En tvangsindløsning betyder, at alle aktionærer kan blive tvunget til at indløse deres aktier, hvis én aktionær i selskabet ejer mere end 90% af aktierne i det pågældende selskab.
Tynd aktie - En tynd aktie er en aktie der har en meget lille omsætning.


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.15 sekunder 5,192,306 Unikke besg