August 07 2022 22:31:51
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
Mayan Pyramid Regalia - American One Eye Open Mønt
Mayan Pyramid Regalia - American One Eye Open Mønt
Mayan Pyramid Regalia Mønt
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog U
U
Uafhængig rådgiver - En uafhængig rådgiver er en rådgiver, der ikke er bundet af aftaler, der virker indskrænkende på rådgiverens rådgivningsmuligheder samt tilbud til den uafhængige rådgivers kunder.
Udbytte - Udbytte er en årlig udbetaling af virksomhedens overskud til aktionærerne/ejerne. Ved virksomhedens generalforsamling fastsættes værdien af udbyttet.
Udbytteskat - Udbytteskat er en foreløbig skat, som trækkes fra udbyttet i aktieafdelingerne og blandede afdelinger, når der investeres for frie midler. Den foreløbige skat indberettes af foreningen. Beløbet vil i mange tilfælde være den endelige skat.
Udbytteudbetaling - Udbytteudbetaling er udbetalingen til en virksomheds aktionærer af et udbytte. Udbyttes størrelse fastlægges på virksomhedens generalforsamling.
Udgående moms - Udgående moms er betegnelsen for momsen af de varer og tjenesteydelser, som en virksomhed har solgt.
Udlicitere - Det at udlicitere opgaver betyder at en virksomhed får opgaver udført af andre virksomheder. Udlicitering bruges ofte fordi det er billigere for virksomheden eller at opgaverne kan løses hurtigere af andre virksomheder (f.eks perioder med mange ordrer).
Udlodning - Udlodning er udbetaling af udbytte. Udbyttet kan udbetales uden at der er realiseret et givent overskud.
Udlæg - Sikkerhedsret, som kreditor opnår over debitors ejendele ved Fogedrettens mellemkomst. Efter at have foretaget udlæg kan kreditor sædvanligvis lade de udlagte genstande sælge på tvangsauktion med henblik på at inddrive sit tilgodehavende.
Udlån - Udlån er betegnelsen for den gæld, du har til i banken. Det kan eksempelvis være en kassekredit, boliglån, forbrugslån mv.
Udskudte afdrag - Udskudte afdrag er en betegnelse for de afdrag på et afdragsfrit lån, der skulle have været betalt i en given periode, hvis der ikke havde været afdragsfrihed. De udskudte afdrag skal tilbagebetales på et senere tidspunkt i låneforløbet.
Udstederrisiko - Udstederrisiko er risikoen for, at en udsteder af aktier eller obligationer går konkurs. Den der har købt de udstedte aktier eller obligationer, risikerer at miste den aktuelle værdi af det indskudte beløb. Risikoen vil derfor være lig med markedsværdien.
Udstykning - Udstykning er betegnelsen for en opdeling af en given fast ejendom i flere selvstændige enheder/matrikler. Disse nye udstykninger udgør herefter nye faste ejendomme.
Udtrækning - Når en obligation udløber, eller en låntager indfrier sit obligationslån, bliver obligationerne »trukket ud«. Udtrækningen sker altid til kurs 100.
Ultimo - Ultimo er direkte oversat "i slutningen". Ultimo anvendes inden for regnskab og økonomi ofte som henvisning til sluttidspunktet for en periode modsat primo.
Ultralikvid aktie - En eltralikvid aktie er en aktie der er meget handlet. En ultralikvid aktie kendetegnes ved at have stor omsætning og derfor er en nem aktie enten at købe eller sælge.
Underskud - Et underskud er når omkostninger overstiger indtægter.
Underskudsdækning - Underskudsdækning betyder at der reduceres en given post på en virksomheden egenkapital med et beløb der svarer til årets underskud.
Upside - Upside er et udtryk der bruges ved gode afkastmuligheder for en given aktie. Downside er det modsatte og bruges ved aktier med dårlige afkastmuligheder.
Uvildig ekspert - En uvildig ekspert, er en person, der alene tjener kundens interesse og ikke på nogen måde skal tage hensyn til andre end kunden. I ekspert sammenhænge er der ofte tale om en ekspert indenfor et afgrænset emne - eksempelvis boligfinansiering, skat m.v.
Uvildig rådgiver - Uvildig rådgivning er når du rådgives af en rådgiver der der kun varetager dine interesser og derfor altid vil give dig den bedste løsning. Rådgiveren modtager derfor ikke salærer/honorarer fra andre.
Uvildig økonomisk ekspert - En uvildig økonomisk ekspert er en person, der har indgående kendskab til et eller flere områder og som ikke har en troværdighedsproblematik, herunder økonomiske, i forhold til den fundamentale saglighed i hans udtalelser.
Uvildig økonomisk rådgiver - En uvildig økonomisk rådgiver er en rådgiver, der kun tjener kundens formål i forbindelse med sin rådgivning. En uvildig økonomisk rådgiver kan eller bør derfor ikke modtage betaling fra andre end kunden.


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.11 sekunder 5,189,907 Unikke besg