August 07 2022 23:23:01
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
Bitcoin Mønt
Bitcoin Mønt
Bitcoin Mønt
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog V
V
Value-at-risk - Value-at-Risk anvendes af finansielle virksomheder til opgørelse af markedsrisici. Det er et udtryk for, hvor meget værdien af et aktiv eller en portefølje af aktiver vil falde over en periode med en given sandsynlighed under normale markedsbetingelser.
Valueaktier - Valueaktier er aktier der oftest er kendetegnet ved, at der står store solide selskaber bag, men at selskaberne er plaget af en lav indtjening.
Valuta - Valuta er den officielle møntfod i et land.
Valutakurs - Valutakursen f.eks. Euro:dollar, udtrykker hvad man skal betale i dollars for at købe en euro.
Valutaområde - Et valutaområde er betegnelsen for et område, hvor en valuta som f.eks. euroen er gældende. Danmark er et valutaområde pga. kronen og euroland er ligeledes et valutaområde pga. euroen.
Valutaswap - Valutaswap er en aftale mellem to parter om at bytte rentebetalinger i en valuta mod rentebetalinger i en anden valuta.
Valørdag - Valørdagen er den dag en handel bliver registreret og hvor betaling og overdragelse af værdipapiret finder sted. Valørdagen ligger som regel tre dage efter, at handlen har fundet sted.
Variabel omkostning - Variable omkostninger er den del af omkostningerne som varierer med produktionens størrelse. Materialeforbrug og timeløn til de ansatte i produktionen er variable omkostninger hvorimod husleje er en fast omkostning.
Variabel rente - Den variable rente er en rente der kan ændres i lånets løbetid. På realkreditlån ændres renten typisk på faste, foruddefinerede tidspunkter.
Vedhængende rente - Den vedhængende rente er den rente, en køber af en obligation/pantebrev skal betale til sælger. Renten er for den periode, der er forløbet af terminsperioden fra sidste termin til valørdagen dvs. indtil obligationen/pantebrevet skifter ejer.
Veksel - Anvisning (tratte) eller gældsbrev (egenveksel), der opfylder de formkrav, der er angivet i vekselloven.
Venturekapital - Venturekapital er risikovillig kapital, som er placeret i en fond eller et selskab, der formidler kapitaltilførsel til nye, unoterede selskaber. Venturekapital kan bl.a. lette yderligere kapitaltilførsel.
Venturekapitalfond - En venturekapitalfond er en lukket fond, der har til formål at fremskaffe risikovillig kapital (venturekapital).
Ventureselskab - Ventureselskab er betegnelsen for et selskab, der ved at investering i kapital og evt. rådgivning hjælper til udviklingen/opstart af nye virksomheder. Ventureselskaber bruges typisk inden for IT-, teknologi- og medicinalindustrien.
Vestjysk bank - Vestjysk Bank - en af de ældre danske banker. Vestjysk Bank er en af de 10 største banker i Danmark. Hovedsædet ligger i Lemvig, og banken har afdelinger i Jylland og på Fyn.
Vilkår - Aftaler der indgår i et pantebrev eller en låneaftale vedrørende f.eks. ejerskifteafdrag, uopsigelighed, forrentning og afviklingen af en gæld, rentetilpasnings- og indeksregulering.
Virksomhed - En virksomhed er en juridisk defineret organisation eller en selvstændig juridisk enhed. Virksomheder er oprettet med henblik på at producere varer/levere ydelser og har et særskilt regnskab.
Virksomhedsform - En virksomhedsform en er angivelse af hvordan en given virksomhed er organiseret og hvorledes der hæftes for gæld, forpligelser mv.
Virksomhedskapital - Virksomhedskapital er den kapital som virksomhedsdeltagerne har indskudt i en virksomhed via køb af aktier. Kapitalen udgør en del af virksomhedens egenkapital.
Virksomhedsordningen - Virksomhedsordningen giver fuldt fradrag for dine renteudgifter op i topskatten. Derudover mulighed for fradrag for driftsomkostninger, herunder vedligeholdelsesomkostninger. Eventuelt underskud kan modregnes ægtefællens indkomst. Skatteprocenten er 25%.
Virksomhedsskatteordning - Virksomhedsskatteordningen er en speciel skatteordning, der aftales imellem en virksomhed og det offentlige. Typisk er skatten den klare fordel for virksomheden.
Vismand - En vismand er betegnelsen for et medlem af formandskabet for Det Økonomiske Råd, der er et rådgivningsorgan under Økonomiministeriet. Man bruger også betegnelsen "økonomisk vismand"
Vitterlighedsvidne - Vitterlighedsvidnet er den person, der ved sin underskrift på et dokument bevidner underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskrivers myndighed. En advokat kan underskrive alene ellers kræves to vitterlighedsvidner.
Volatilitet - Volatilitet er en matematisk måling af de historiske udsving i afkastet. Jo lavere tal - desto mere stabilt har investeringen udviklet sig. Volatilitet er et andet ord for udsving.
Vækstaktier - Vækstaktier er i Danmark repræsenteret i KVX indekset, som i indeks med hurtigvoksende virksomheder (I Danmark er det pt. virksomheder med en vækst over 20%)
Værdi - En værdi er hvor mange penge en given vare/ydelse er værd.
Værdiansætte - At værdiansætte er at foretage en beregning og/eller en vurdering af en ting/ydelse for at finde frem til værdien af tingen/ydelsen.
Værdiansættelse - En ejendomsmæglers vurdering af en ejedom. Værdiansættelsen indeholder en beregning af salgsprisen på boligen samt en opgørelse over samtlige indtægter og udgifter ved salget. Vurderingen viser sælgers kontante overskud ved salget.
Værdiforøgelse - Værdiforøgelse er en betegnelse for at, f.eks et hus eller værdipapirer, er steget i værdi.
Værdifuld - Værdifuld er en betegnelse for at en ting eller ydelse har en høj økonomisk værdi.
Værdipapir - Værdipapirer er en samlebetegnelse for forskellige typer af aftaler, der angiver at man ejer en andel af noget eller har et tilgodehavende eller en rettighed. F.eks. aktier, obligationer, derivater (økonomi).
Værdipapircentralen - En privat, selvejende institution/clearingcentral, der registrerer de fleste værdipapirer i Danmark elektronisk. Udskrifter fra værdipapircentralen eller depotudskrifter fra banken er derfor beviset for ejerforholdet.
Værdipapirkonto - En værdipapirkonto er en konto i f.eks. et pengeinstitut hvor værdipapirer kan krediteres eller debiteres. Værdipapirkontoen styres af en mellemmand.
Værdistigning - En værdistigning er en betegnelse for en forøgelse eller vækst i den økonomiske værdi af noget.
Værditab - Et værditab er en betegnelse for en værdiforringelse på grund af forældelse, et afvigende marked, mode, nedslidning, sæson mv.
Værditilvækst - Værditilvækst er et mål for, hvor meget den enkelte virksomhed bidrager (ved at benytte arbejdskraft og kapitalapparat) til at forøge værdien af varer og tjenester.


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.11 sekunder 5,190,016 Unikke besg