August 12 2022 09:55:03
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
WIKI - Skat
Skat

Skat (af norrønt:"Skattr") er den almindelige betegnelse for penge, der opkræves af det offentlige, dvs. staten og lokale administrative enheder (som f.eks. kommuner) til dækning af disses udgifter, men uden at være knyttet til bestemte udgifter, modsat afgifter. Både borgere (fysiske personer) og juridiske personer som virksomheder og foreninger kan være skattepligtige. Som regel opkræves skatter af en specialiseret organisation, skattevæsenet.

Det statslige skattevæsen i Danmark er lagt sammen med toldvæsenet, først under navnet ToldSkat, men i 2005 skiftede ToldSkat navn og hedder nu kun SKAT.

Skattetrykket

Skattetryk er det samlede skatteprovenu målt i forhold til bruttofaktorindkomsten eller bruttonationalproduktet og er således en indikator på makroniveau for, hvor store et samfunds skatter og afgifter samlet er – og dermed hvor stor en andel af BFI eller BNP, det offentlige disponerer over. OECD har siden 1973 valgt at måle skattetrykket som 'de samlede skatter og afgifter i procent af bruttonationalproduktet i markedspriser'. Denne definition danner grundlag for de sammenligninger af lande, der indgår i OECDs udgivelser.

I 2006 havde Danmark et skattetryk på 49,07% af BNP, som var på 1.642.215.000.000 DKK.[1] Skattetrykket har siden 1985 ligget mellem 45% og 50%, pånær 1999 og 2005 hvor skattetrykket var på henholdsvis 50,3% og 50,4%. Danmark og Sverige er sammenlignet med mange andre lande karakteriseret ved at have et højt skattetryk. Sverige havde i 2005 et skattetryk på hele 51,3%[2]. Den foreløbige rekord for skattetrykket i Danmark var i 2005, hvor det som tidligere nævnt udgjorde over 50,4% af bruttonationalproduktet. Skattetrykket har generelt været konstant i nærheden af 49% i de senere år, og det har ikke ændret sig synderligt, selv om flertallet i Folketinget er skiftet. Under SR-regeringerne i 1990'erne var det gennemsnitlige skattetryk på 49,1%, mens det tilsvarende under de borgerlige regeringer siden 2001 har været på på 49,0%.

Skattetryk bruges også om den samlede beskatning, der er på enkelte dele af skattegrundlaget, f.eks. lønindkomst. OECD publicerer tal for skatteniveauet i sine medlemslande.

Mål for beskatningen

Skatter kan pålægges i et utal af former. De mest almindelige er:

Indkomstskat, der er afhængig af personens indtægt.
Formueskat, der er afhængig af personens formue.
Selskabsskat, der betales af virksomheders overskud.
Kapitalindkomstskat, dvs. skat på gevinster fra aktier og obligationer

Skatter, som pålægges varer og tjenesteydelser, kaldes som regel afgifter snarere end skatter:

Moms (merværdi omsætningsafgift) er en afgift der lægges på forbrug ved at beskatte virksomheders værdiskabelse. Momsen betales således i sidste ende ved forbrugeres køb af varer.
Punktafgifter pålægges specifikke varer, typisk fordi staten har et ønske om at begrænse forbruget af denne vare. Eksempler er alkohol, miljøbelastning som spildevand og affald, spil mm.

Hertil kommer fradrag, dvs. et beløb man fraregner inden det skattepligtige beløb (dvs. inden skatten beregnes).

Skattesystemets struktur

Skat kan pålægges på mange måder. De mest almindelige er

Progressiv beskatning betegner det tilfælde hvor f.eks. højere indkomster beskattes med en højere procentsats end lavere indkomster.
Med flad skat beskattes alle indkomster med samme procentsats, også kaldet proportionalskat. Dette kan evt. kombineres med et bundfradrag.
Med en regressiv skat (eller degressiv skat) beskattes højere indkomster med en lavere procentsats, dog typisk sådan at den absolutte skattebetaling er højere.
Med kopskat betales den samme skat uanset indtægt. Kopskat er således et specialtilfælde af regressiv skat, kopskatten vil udgøre en større procentdel af en lavere indkomst.

Historie

Danegæld var den skat, som fremmede områder betalte til danske vikingekonger for ikke at blive overfaldet og plyndret. Tiende blev indført sammen med kristendommen o. år 1100 idet det er en skat der stammer fra bibelen - kirkeskat. Alle bønder skulle køre en tiendel af deres høst til kirken. Erik Plovpenning fik sit tilnavn da han for at finansiere en krig indførte plovskat. Kildeskat indførtes i 1970 og indebar at man gik over til at det var arbejdsgiveren der ved udbetaling af løn indbetalte skat for lønmodtageren. Før kildeskatten blev skatten betalt i det påfølgende år af lønmodtageren selv.
Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.34 sekunder 5,192,248 Unikke besg